Niedziela, 22 Maj 2022 r. ,   Julii, Heleny, Romy

Kancelaria Notarialna Bożena Nowińska

   4
Zawód notariusza jest uregulowany przez przepisy prawa, przy czym kluczowe znaczenie ma ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. Ustawa ta określa, iż notariusz jest zawodem zaufania publicznego wykonującym czynności w formie notarialnej, w tym aktów notarialnych. Z uwagi na wagę zawodu, notariusz czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. 

Jego obowiązkiem jest nie tylko dokonywanie czynności notarialnych, ale wyjaśnianie przeprowadzonych czynności i skutki, jakie dana czynności niesie dla stron przystępujących do czynności notarialnej. Nadto notariusz objęty jest tajemnicą zawodową, zatem wszystkie czynności, a przede wszystkim powierzone notariuszowi informacje pozostają w tajemnicy.

Miejsce wykonywania działalności

Notariusz świadczy usługi w kancelarii notarialnej. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych uzasadnionymi okolicznościami bądź ze względu na charakter czynności notarialnej, notariusz może przeprowadzić czynności poza siedzibą kancelarii. Mimo to wszelkie oryginały aktów notarialnych notariusz ma obowiązek przechowywać przez określony ustawowo czas w kancelarii notarialnej.

Dokumenty

Czynności dokonywane przez notariusza powinny mieć najbardziej przejrzystą i zrozumiałą formę. Nadto notariusz ma obowiązek wyjaśnienia wszystkich ewentualnych wątpliwości stron przed przystąpieniem do sporządzania aktu. Notariusz, poza sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się również poświadczaniem dokumentów, podpisów, spisywaniem testamentów, protokołów, przygotowywaniem protestów, weksli oraz czeków.
Adres
ul. Hubska 52/9
50-502 Wrocław
Strona WWW
Telefon
NIP
8981014045
REGON
930720007


Czy wyjeżdżając na wakacje zastanawiamy się co złego może nas spotkać? Oczywiście, nie. Planujemy miło spędzić czas i odpocząć. Jednak aby tak było trzeba zadbać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nikt nie pojedzie na urlop do kraju ogarniętego wojną. Chociaż dziś ataki...
Auto GTA to profesjonalny skup samochodów, który ma swoją siedzibę na terenie Wrocławia. Firma ta oferuje swoim klientom wiele różnych udogodnień. Otóż zainteresowani mogą liczyć na bezpłatną wycenę swojego pojazdu. Jest ona przeprowadzana online, przez co możliwe jest znaczne...
Biuro tłumaczeń Sellecta specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczeń z języka niemieckiego oraz na język niemiecki. Biuro wykonuje zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne. Specjaliści z Sellecta oferują najwyższą jakość świadczonych usług, najlepsze ceny na rynku oraz błyskawiczny...Nasza agencja eventowa dysponuje kilkuletnim doświadczeniem, które zbieraliśmy w zakresie wpływania na wizerunek oraz rozwijania marek. Dzięki...
MF Fizjoterapia to placówka zdrowia znajdująca się we Wrocławiu przy ulicy Łagiewnickiej 12. Dzięki zabiegom fizjoterapeutycznym każdy pacjent...
Poradnia psychologiczna Proterapeutica to miejsce we Wrocławiu, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc. Pracuje tam nie tylko psycholog, lecz...